לפרטים וקביעת תור: 072-3712-103

טיפול משפחתי וטיפול זוגי

טיפול משפחתי וטיפול זוגי – מה לא נאמר ונכתב על שני המושגים הללו. הטיפול המשפחתי, הוא מושג חדש יחסית, שנולד בשנות ה-50 בארה"ב, כאשר הצורך והתיאוריה חברו יחדיו. החידוש היה בזה שהטיפול המשפחתי מציע לראות את המשפחה  כמערכת סוציאלית טבעית. גישה זו הייתה חדשנית בתקופה שהכירה רק טיפול פרטני, והיו לה השלכות רבות על תפיסת המשפחה.הדגש מעתה הוסט מהתוכן לתהליך.

משמע, יש השפעה הדדית של הפרט על המערכת ושל המערכת על הפרט. לכן בטיפול משפחתי, רואים את הפרט כחלק מהמערכת ותמיד בהקשר למערכת. גישה זו ניטרלה את הראיה הקודמת, ששמה דגש על החלקים "המקולקלים" הפתולוגיים של הפרט. בנוסף, הטיפול המשפחתי לוקח בחשבון את מעגל החיים של המשפחה, את שלבי ההתפתחות של המשפחה, ואת  ההשפעה של המעמד הסוציו-אקונומי, העדתיות והצווים התרבותיים על פיהם חיות משפחות.

במעגל חיי המשפחה מבחינים בשישה שלבים: הפרט כאדם בודד שעזב את בית הוריו, היווצרות זוגיות, הולדת הילד הראשון,  משפחה עם מתגבר, הקן המתרוקן והזדקנות. כל שלב דורש התמודדות עם נושאים מסויימים שהם טבעיים, אך הדרך בה נוקטים בני המשפחה, עלולה ליצור קושי עבור אחד מחבריה, או ליותר. למשל, כאשר אחד מבני הזוג הצעיר מתקשה להתנתק מהשפעת הוריו, וכופה על בן הזוג את מורשת משפחתו,  מבלי להתחשב במורשת של בן הזוג, עלול הדבר ליצור משבר ביחסים.

דוגמה נוספת, כאשר נולד ילד ראשון לזוג, והאם מתמסרת לטיפול בו באופן בלעדי, ואינה מאפשרת לאב להיות חלק פעיל בטיפול ובגידולו, עלולות להיווצר בעיות בין בני הזוג. בשתי הדוגמאות הנ"ל, התערבות של טיפול משפחתי יכולות לאפשר לבני הזוג ראייה רחבה יותר את המערכת המשפחתית שלהם, כולל בדיקת משפחות המוצא והמורשת שכל אחד מהם הביא לזוגיות, ולצייד את בני הזוג בכלים או כללים חדשים שיביאו שיפור בניהול חייהם וישפיעו על איכות חייהם.

לגבי טיפול זוגי, מתוך אותה ראייה מערכתית, מאפשרים לזוגות להסתכל על הדרך שבה הם מתקשרים/מתנהלים או כפי שזה מוגדר במספר ספרים, בודקים מהו "הריקוד הזוגי" שלהם: האם הם באותו קצב, מתואמים, משלימים אחד את השני או מנוגדים אחד לשני. גם כאן, התערבות שתביא לשינוי אצל אחד מבני הזוג, בהכרח תגרור, תגובה/שינוי אצל השני.

הטיפול המשפחתי והזוגי נועד לאפשר למשפחות לייעל את דרכי התקשורת וההתנהלות שלהם כך שכל חברי המשפחה או שני בני הזוג ירגישו שיצאו נשכרים מהשינוי שחל בחייהם. במהלך השנים התפתחו גם בתוך הטיפול המשפחתי זרמים שונים. כל הזרמים רואים במשפחה יחידה על כוח רב להשפיע על הפרט.   הראייה המערכתית בטיפול המשפחתי כוללת שתי הנחות יסוד. האחת, ששינוי באחד  הפרטים שבתוך המערכת, יגרור שינוי  בכל המערכת. השניה, שסך כל האיברים בקבוצה גדול מסכום.

נבנה על ידי Sitexpress